Norsk Arkivråds informasjonsbrev

Ved å registrere deg på denne listen vil du få invitasjoner til kurs, seminarer, medlemsmøter og informasjon om Norsk Arkivråd. På lik linje med NAs medlemmer.

Nyheter og invitasjoner til kurs og seminarer sendes alle, uavhengig av hvor i landet kurset/seminaret arrangeres.

Invitasjoner til medlemsmøter sendes til gjeldene region. Du må derfor må velge den regionen du ønsker å motta medlemsmøteinformasjon om.
 
     Region Nord
: De fleste møter i Bodø og Tromsø
     Region Midt-Norge: Møter i Trondheim
     Region Vest: De fleste møter i Bergen, og noen i Haugesund og Stavanger
     Region Sør: Møter i Lillesand og Kristiansand
     Region Øst: Møter i Oslo
 
NB! Du må velge kun en region. Hvis ikke vil du motta samme sending om kurs og seminarer flere ganger da likelydende invitasjoner til disse sendes alle regioner.
Ønsker du senere å endre oppgitt region sender du en e-post til postmottak@arkivrad.no så ordner vi det!

Du kan alltid melde deg av nyhetsbrevet igjen ved å klikke nederst i mottatt epost.
* Obligatorisk informasjon
Email Marketing Powered by Mailchimp